ξυνεληλυθόσι

ξυνεληλυθόσι
συνέρχομαι
ibo
perf part act masc/neut dat pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”